۹

اردیبهشت ۹۸

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آمريکا

By /

عنوان مقاله:  بررسی علل و ريشه های بحران اقتصادی 2008 آمريکا و ارايه راهکارها اصل مقالهنویسندگان:  بختيارزاده محمدجواد آدرس:    دانشگاه لرستان چکیده:  در بررسی...

Read More

۱۰

اسفند ۹۷

اسفند ۱۰, ۱۳۹۷

بررسی میزان تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی

By /

نویسندگان: احمد احمدپورمحمود یحیی زاده فرحسین میربلوک منبع: نامه مفید 1384 شماره 51 اصل مقاله چکیده: سود نقدی و به...

Read More

۲۷

بهمن ۹۷

بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

سفته بازی و حباب قیمت مسکن در ایران

By /

بررسی سفته بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم بهار 1393 شماره 1حوزه های...

Read More

۲۰

بهمن ۹۷

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران

By /

بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد هزینه خانوار و نسبت نقدپژوهشنامه اقتصادیمقاله 5، دوره 6، شماره 23 - شماره...

Read More

۲۵

دی ۹۷

دی ۲۵, ۱۳۹۷

تاثیر ثروت بر تابع مصرف بخش خصوصی در ایران

By /

مقاله 4، دوره 6، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 61-81  اصل مقاله (274.98 K)نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان سارا امامقلی پور ؛ لطفعلی عاقلی1استادیار...

Read More

۱۷

دی ۹۷

دی ۱۷, ۱۳۹۷

سطح بهینه تقاضا و عرضه کالای عمومی

By /

سطح بهینه تقاضا و عرضه کالای عمومی در یک الگوی تعادل عمومی با وجود مالیات لیندالیمقاله 5، دوره 2، شماره 3...

Read More

۹

دی ۹۷

دی ۹, ۱۳۹۷

شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری

By /

مقاله 1، دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-37  اصل مقاله (550 K)نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشینویسندگانرضا نجارزاده؛ مهدیه رضا...

Read More

۳

دی ۹۷

دی ۳, ۱۳۹۷

علل تورم در اقتصاد ایران (۱۳۳۸-۱۳۸۶)

By /

مقاله 7، دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 165-188  اصل مقاله (439 K)نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشینویسندگاننظر دهمرده؛ زهرا کساییدانشیار...

Read More

۲۸

آذر ۹۷

آذر ۲۸, ۱۳۹۷

ارزیابی نقش بهداشت در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار

By محسن فاضلی /

مقاله 7، دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 137-163   اصل مقاله (249.94 K) چکیده در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری در نیروی...

Read More

۲۴

آذر ۹۷

آذر ۲۴, ۱۳۹۷

اعتبارسنجی مدل‌های همزمانی بازده سهام

By محسن فاضلی /

مقاله 7، دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 81-98   اصل مقاله (968 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان محسن لطفی ؛ حمید حقیقت؛ محمدحسین...

Read More

۲۲

آذر ۹۷

آذر ۲۲, ۱۳۹۷

تأثیر نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات

By /

بررسی اثرات تکانه‌های نرخ ارز بر صادرات و واردات در ایران مقاله 7، دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، پاییز 1389، صفحه 187-214   اصل مقاله...

Read More

۱۹

آذر ۹۷

آذر ۱۹, ۱۳۹۷

اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول

By /

مقاله 1، دوره 17، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 1-19   اصل مقاله (172 K) چکیده نظام‌های پرداخت که وظیفه انجام پرداخت‌های پولی...

Read More

۱۷

آذر ۹۷

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

درونزایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزینه ای بر آن دراقتصاد ایران

By /

مقاله 5، دوره 35، شماره 1، بهار 1379   اصل مقاله (1160 K) نویسندگان دکتر اسد ا... فرزین وش؛ دکتر تیمور رحمانی چکیده...

Read More

۱۷

آذر ۹۷

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

بررسی رابطۀ بین کسری بودجه، تورم و عرضۀ پول در ایران

By /

مقاله 3، دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 31-41   اصل مقاله (297.67 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان علی دهقانی   معصومه احیایی؛ بیژن...

Read More

۱۶

آذر ۹۷

آذر ۱۶, ۱۳۹۷

اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی

By /

پژوهشنامه اقتصادی مقاله 4، دوره 17، شماره 64 - شماره پیاپی 1، بهار 1396، صفحه 95-130  اصل مقاله (1009 K) نوع مقاله:...

Read More

۱۶

آذر ۹۷

آذر ۱۶, ۱۳۹۷

اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

By /

مقاله 3، دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-76  اصل مقاله (270 K) نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی نویسندگان...

Read More

۱۶

آذر ۹۷

آذر ۱۶, ۱۳۹۷

بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

By محسن فاضلی /

مقاله 2، دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-67  اصل مقاله (368 K) نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی نویسندگان...

Read More

۱۳

آذر ۹۷

آذر ۱۳, ۱۳۹۷

بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟

By /

مقاله 3، دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 31-39   اصل مقاله (634 K) نوع مقاله: ترجمه نویسندگان محمد حسن...

Read More

۶

آذر ۹۷

آذر ۶, ۱۳۹۷

بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز حقیقی در ایران

By /

مقاله 4، دوره 8، شماره 26، بهار 1393، صفحه 53-76  اصل مقاله (684.83 K) نویسندگان بهمن طهماسبی؛ احمد جعفری صمیمی؛ غلامعلی فرجادی مدرس دانشگاه، کارشناس...

Read More

۳

آذر ۹۷

آذر ۳, ۱۳۹۷

تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تهران

By /

مقاله 6، دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 103-127  اصل مقاله (764.92 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان میرحسین موسوی  ؛ حسین درودیان...

Read More